Ing. Luděk Páleníček, Ph.D.
Studnařské práce - studny kopané, vrtané, ražené

  • obklady kúpeľní, rekonštrukcie kúpeľní, montáž keramických obkladov, obloženie interiérov
  • sadrokartónové priečky a podhľady, montáž sadrokartónov, služby sadrokartonára, steny zo sadrokartónu, sadrokartónové konštrukcie a vedenie elektroinštalácie v sadrokartóne
  • dažďová a splašková kanalizácia, plynovodné prípojky, elektrické rozvody, vybudovanie infraštruktúry, zabezpečenie verejného osvetlenia
  • ponorné čerpadlá, teplovodné čerpadlá, hydrodynamické čerpadlá, odstredivé čerpadlá, kalové čerpadlá, príslušenstvo pre kompresory
  • vnútroštátna kamiónová dopravy, poistenie zodpovednosti a prepravy zásielok, tuzemská preprava nadrozmerných nákladov
  • urnové pomníky, urnové hroby, náhrobné doplnky, kamenné steny, operné steny, dlažby, kuchynské dosky
  • indikačné vrty, vyhľadávanie prameňa a spodnej vody, vŕtanie studní, vrty pre inžiniersku geológiu, sanačné vrty
  • jednoduché murárske práce, betónovanie, murovanie stien, montáž prefabrikátov, povrchové úpravy muriva
  • výstavba bytových jednotiek, stavba radových domov, realizácia projektov pre novostavby, spracovanie projektovej dokumentácie
  • výkop zeminy, výkopy pre inžinierske siete, spevňovanie plôch, úpravy terénu, nakladanie a prevoz zeminy


Katalóg firiem:    Čerpadlá, kompresory a vysokotlaková technika,  Inžinierske siete,  Kamenárske práce,  Murárske práce,  Nákladná doprava tuzemská,  Nová bytová výstavba,  Obkladačské práce,  Sadrokartónové práce,  Studniarske práce,  Zemné a výkopové práce,