SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Technologie pro soustavy domovních ČOV


SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. (1992) je významnou privátne firmou so sídlom v regióne Zlínsky kraj. Odborovo pôsobí najmä v oblasti elektronických komunikácií a informačných technológií v spojení s projektmi v oblasti ochrany životného prostredia.

Nosnými produktmi firmy sú výstavba a prevádzka dátových sietí, infokanál káblovej televízie, systémy pre varovanie obyvateľstva, monitoring a telemetria v oblasti životného prostredia so zameraním na sústavy domových ČOV.

Ďalej pôsobí v odbore fotofoltaika a v oblasti elektroinštalácií je firma overeným dodávateľom verejného osvetlenia.

Doplnkový výrobný program firmy tvorí digitálne úradnej dosky a športové LED panely.

Firma sa aktívne dlhodobo zapája do programových projektov výskumu a vývoja v rámci spolupráce s verejnými vysokými školami SR.


V súčasnej dobe SATTURN HOLEŠOV udáva celoslovenský trend v oblasti "decentrálneho čistenia odpadových vôd s telemetrickým riadiacim systémom" na vidieku a odlúčených miestnych častiach miest, kde je ekonomicky neefektívne budovať centrálne kanalizačné systémy.
Táto technológia umožňuje budovanie obecných sústav domových ČOV prepojených on-line monitoringom s možnosťou vzdialeného riadenia prevádzkových stavov jednotlivých ČOV.

Projekciu, výstavbe a servisu fotovoltaických - solárnych elektrární inštalovaných na strechách budov sa firma nepretržite venuje už od roku 2009. Prestížny fotovoltaickú stavbou bola realizácia fotovoltaické fasády moderného kultúrneho dumu v poľských Kozienicích.

Zákaznícky atraktívnym produktom firmy je SW aplikácie Vzdialenosť od mora Channel PRO, ktorá je využívaná pre tvorbu, plánovanie a vysielanie nielen obecného / mestského infokanálu v káblovej televízii, ale aj firemného či školského A / V okruhu.
Na jeho platforme bola postavená aj aplikácie pre verejnú správu, ktorú je digitálny úradné doska.

V oblasti vybavenia športových areálov ponúka firma svetelné LED panely, ktoré sú obľúbené najmä na futbalových štadiónoch nižších výkonnostných tried.

Obchodné značky:

SATTURN, DOMINO, KOMORIS, ENCELADUS

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. Technologie pro soustavy domovních ČOV
WEBOVÁ STRÁNKA
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
www.enceladus.cz
Adres

Adres

Dlažánky 305
Holešov 769 01

satturn@satturn.cz
+420 573 398 723


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha