NV Engineering s.r.o.


Vykonávame komplexné podpornú činnosť v stavebníctve - stavebné inžiniering, diagnostiku stavieb, stavebno-technické prieskumy, statické posudky, stavebný dozor, projektový manažment, oceňovanie nehnuteľností a znalecké posudky.

Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe:
- predprojektová činnosť
- komunikácia s úradmi pri územnom rozhodnutí a stavebnom povolení
- odovzdanie staveniska, kontrola kvality, kolaudácia

Činnosti pri vykonávaní stavieb, ich zmien a odstraňovanie:
- kontrola, koordinácia a monitoring stavebných prác
- zabezpečenie a výber realizačných firiem
- harmonogram priebehu stavby
- technický dozor investora
- technické poradenstvo v oblasti stavebníctva a architektúry
- dokončovacie stavebné práce a interiéry.

Diagnostika stavebných konštrukcií:
 Pasportizácia a repasportizace objektov.
- stavebno-historický prieskum stavebných konštrukcií
- stavebno-technický prieskum stavebných konštrukcií
- zameranie existujúceho stavu objektu
- monitoring a kontroling stavu konštrukcie počas stavebnej činnosti
chemické ochrana drevených konštrukcií

V spolupráci zabezpečujeme:
 - stavebno-geologický prieskum
 - mykologickej prieskum
 - statické posudky
 - zemné práce a demolácie

Statika stavebných konštrukcií:
Spracujeme projekty betónových stavieb vrátane výpočtu a výkresovej dokumentácie.
- navrhujeme a posudzujeme základy so zaistením geologického prieskumu podložia
- navrhujeme oporné steny
- navrhujeme monolitické nosnej konštrukcie - stĺpy, dosky, stužujúce steny, schodiská
Spracujeme projekty oceľových stavieb vrátane ich výpočtov a výkresovej dokumentácie.
- navrhujeme schodisko
- dimenzovanie priehradových väzníkov
- navrhujeme rámové halové konštrukcie

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA NV Engineering s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
NV Engineering s.r.o.
www.nving.cz
Adres

Adres

Mezivrší 213/1
Praha 4 147 00

volf.martin@nving.cz
+420 773 999 191


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha