Biogen Praha, s.r.o.
Molekulární biologie a genetika


  • ultrazvukové prístroje, optické prístroje, teplomery, vlhkomery, barometre, konduktometre, dávkovače a pipety

  • chemické látky, anorganické a organické prípravky, bazénová chémia, skúšobné prúžky, odmerné roztoky

  • realizácia bioptických vyšetrení, testy otcovstva, skúšky biologické a mikrobiologické, klinická patológie

  • pracovné odevy a rukavice, ochranné prilby a helmy, okuliare a masky, bezpečnostná obuv
Spoločnosť Biogen Praha, s.r.o. bola založená v roku 196. Zaoberáme sa distribúciou výrobkov pre molekulárnu biológiu.

Ponúkame najmodernejšie technológie, služby a produkty:
- Laboratórne plasty
- Reagencie (činidlá)
- Sekvenovanie DNA
- Syntéza oligonukleotidov
- Biobary.

Ponuku laboratórnych plastov pre laboratóriá, nemocnice a univerzity tvoria:
- skúmavky
- kultivačné doštičky
- stojany na skúmavky
- barcody pre sekvenovanie
- laserové a čiarovo značené plastové laboratórne produkty
- spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu
- laboratórne plasty od renomovaných výrobcov.
Súčasťou skúmaviek sú aj viečka a priehradkové systémy alebo tesniace laboratórne fólie.

Laboratórne reagencie predstavujú najrôznejšie roztoky, ktoré sú vhodné pre použitie aplikácií s DNA profilmi.
Medzi možnosti sekvenácie patrí klasická sekvenácia a sekvenácia novej generácie.
Sekvenáciu DNA realizujeme do druhého dňa.

Ďalej ponúkame jednu z najširších paliet modifikovaných a aj nemodifikovaných syntéz oligonukleotidov DNA a RNA.
Sme schopní realizovať akékoľvek špecifické požiadavky na syntézu.

Naše biobary, ktoré slúžia k ľahkému nákupu laboratórnych pomôcok nájdete v Českej republike v mestách Praha, Brno a České Budějovice.
Všetky produkty sú atestované a certifikované.
Pri nákupe cez biobar vám navyše poskytneme 5% zľavu.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Biogen Praha, s.r.o. Molekulární biologie a genetika
WEBOVÁ STRÁNKA
Biogen Praha, s.r.o.
biogen.cz
Adres

Adres

Ke sv. lzidoru 2293/4A
Praha 4 - Chodov 149 00

biogen@biogen.cz
+420 602 665 384


Nájdete nás aj tu:

www.ceskaporadna.czwww.epigenetika-biogen.czARES
captcha