TPV group s.r.o


Brigádnická 124, Třemošnice 538 43
Spoločnosť TPV group s.r.o. sa špecializuje na:

- vývoj a implementáciu výrobného systému TPV2000 + aj s možnou
väzbou na už vybudované konštrukčné a informačné
systémy

- dodávku konštrukčného systému Solid Edge a PDM / PLM
systému Teamcenter od SIEMENS PLM Software s.r.o. (Praha) a následne technickou podporou a školením

- dodávku a nasadenie CAD systémov (3D - NX, Solid Edge, 2D-3D
BricsCad) a nadväzných aplikácií - CAM (NX CAM),
- MKP - metóda konečných prvkov (FEMAP)

- integrácia TPV2000 + so systémom PDM / PLM Teamcenter
- dodávku systému TPV2000 + pre riadenie a plánovanie výroby
- systémy pre stanovenie výpočtu výkonových noriem
- analýzy informačných systémov podniku s dôrazom na
komplexné a detailné riešenie problematiky technickej
prípravy výroby

- integrácia systému TPV2000 + so systémami (DIMENZE ++, POHODA, MONEY S3, QAD, BAAN, SAP R3, IFS, KARAT, HELIOS, MAX, OR systém, apd ....)

- programovanie - prispôsobenie a optimalizácia systému
TPV2000 + na mieru podľa požiadaviek zákazníka

- komplexný návrh hardware a konfigurácia siete pre IS
podniku

Produkty
  • vývoj programov, tvorba programového vybavenia, riešenie softvéru, projektovanie počítačových sietí, podnikové výpočtové systémy
Kontaktný formulár
captcha