ab connectia s.r.o.


Lískovecká 2563, Frýdek Místek 738 01

Produkty
  • činnosti dodávané externe, externé ekonomické procesy, služby externého personálneho poradenstva, outsourcing podnikového procesu
  • vytýčenie podnikateľských cieľov, strategické riešenie, zvyšovanie výkonnosti spoločnosti, efektívne využitie IT, manažérske plánovacie postupy
  • grafické návrhy expozícií, grafické a tlačiarenské služby, organizácia veľtrhov, realizácia výstav, veľtržné areály
  • hromadné elektronické kampane, realizácia reklamných kampaní, priamy marketing, event marketing, telemarketing

Kontaktný formulár
captcha