Promet Logistics a.s.


Sokolská třída 99, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00
Dcérska spoločnosť firmy PROMET GROUP, a. s.
Cestná nákladná preprava a doprava:
- vnútroštátna, tuzemská
- medzinárodná, zahraničná
- sypké materiály
- paletizovaný tovar
- nepaletizovaný tovar podľa ADR
- vyťažovanie vozidiel.

Železničná preprava:
- medzinárodná preprava sypkých materiálov
- nebezpečný tovar podľa RID
- prekládka tovaru na a zo širokorozchodných tratí SNS.
Poistenie prepravovaného tovaru.

Služby:
- poradenstvo pri zabezpečení colnej dokumentácie pri dovoze a vývoze tovarov
- štatistické výkazy INTRASTAT
- výkazy o hospodárení s obalmi (EKO-KOM).

Nemáme žiadne obmedzenia pre tonáž ani objem prepravovaného nákladu.

Produkty
  • preprava lodného nákladu, cestovný poriadok pre lodnú dopravu, preprava nákladu loďou, služby lodného dopravcu
  • logistika dopravy, logistika skladovania, logistické procesy, označovanie tovaru RFID štítkami
  • doprava nákladov po ČR, preprava nadrozmerných nákladov, sypkých materiálov, kamiónová preprava
  • medzinárodná preprava nákladov, preprava sypkých zmesí, nadrozmerné náklady, preprava tovaru kamiónovou dopravou
  • transport tovaru po koľajniciach, prevádzka železničných súprav, železničná preprava kontajnerov a nákladov
  • colné zastupiteľstvo, colná deklarácia, vyhotovenie colných dokladov, zastupovanie v colnom konaní
  • logistické služby, prenájom skladov, skladových priestorov, colné sklady, siete skladov

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Medzinárodná, vnútroštátna cestná a železničná doprava nebezpečného tovaru | Ostrava

Medzinárodná, vnútroštátna cestná a železničná doprava nebezpečného tovaru | Ostrava

PROMET LOGISTICS a.s. je firma z Českej republiky zaoberajúca sa autodopravou nebezpečného tovaru podľa ADR po celej Českej republike, štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a po celej západnej a strednej Európe. Zabezpečíme vám: - cestnú prepravu voľne loženého aj paletizovaného tovaru - vyťažovanie vozidiel, špedíciu - colné poradenstvo, služby - poistenie celého nákladu - prepravu nebezpečného tovaru podľa ADR - železničnú prepravu nebezpečného tovaru podľa RID - prepravu sypkých materiálov, železobetónu, koksu - skladovanie tovaru v nami prenajatých skladových priestoroch Vďaka nášmu rozsiahlemu kamiónovému aj železničnému vozovému parku nie sme obmedzení tonážou prepravovaného tovaru a Váš náklad tak spoľahlivo, bezpečne a za prijateľnú cenu v požadovanom termíne prepravíme. Kontaktujte firmu PROMET LOGISTICS a.s. dispecink@prometlogistics.cz


Vnútroštátna a medzinárodná preprava Ostrava

Vnútroštátna a medzinárodná preprava Ostrava

Hľadáte špedičnú firmu, ktorá Vám v poriadku a bezpečne prepraví sypké materiály? PROMET LOGISTICS a.s. je prepravná spoločnosť, prepravujúca po celej Európe materiály pre oceliarsky a zlievarenský priemysel. Materiál prevážame cestnou alebo železničnou prepravou bez obmedzenia tonáže či objemu. Prevezmeme ako voľne ložený tak aj paletizovaný alebo nebezpečný tovar. Všetok prevážaný tovar je počas prepravy poistený. Skladovanie a distribúciu zabezpečíme v nami prenajatých skladoch. Poradíme s colnými dokumentmi.