DK projekt, s.r.o.


Spoločnosť DK projekt, s.r.o. so sídlom v Ostrave sa zaoberá projekčnými prácami v oblasti rozvodu vody, plynu, kanalizácie, ústredného kúrenia, inžinierskou činnosťou, koordináciou BOZP a pôsobí ako Energetické konzultačné a informačné stredisko EKIS. Zároveň zabezpečuje aj energetický audit.

V rámci svojej činnosti firma DK projekt, s.r.o. poskytuje tieto služby:

 - projekčné práce:
   - dokumentácia pre územné rozhodnutie
   - stavebné povolenie
   - prípojky inžinierskych sietí
   - vnútorné rozvody
   - ústredné vykurovanie
   - kanalizácia
   - kotolne, čerpadlá, solárne systémy, výmenníkové stanice
   - termostatické ventily a ďalšie
 
 - inžinierska činnosť:
   - autorský, technický a stavebný dozor
   - koordinácia BOZP na stavenisku
   - vybavovanie dotácií a ďalšie

 - energetika:
   - audity
   - energetická náročnosť budov
   - energetické štítky budov
   - vykurovacie náklady
   - zelená úsporám

 - EKIS - energetické konzultačné a informačné stredisko.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA DK projekt, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
DK projekt, s.r.o.
www.dkprojekt.cz
Adres

Adres

Bohumínská 94/113
Ostrava - Muglinov 712 00

projekce@dkprojekt.cz
+420 596 732 592


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha