W.P.E. a.s.
Water Purification Engineering
Čistírna odpadních vod

Spoločnosť W.P.E. a.s. zabezpečuje čistenie a povrchové úpravy odpadových vôd. Našou prioritou sú dodávky čističiek odpadových vôd pre priemysel, dopravu a poľnohospodárstvo.
Ďalej poskytujeme poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva a čistenia odpadových vôd.

Naše portfólio produktov a služieb:
- chemické čističky odpadových vôd
- úprava vody
- reverzná osmóza - výroba pitnej vody
- galvanické linky
- moriace linky
- priemyselné technologické zariadenia
- biologické čističky odpadových vôd
- projektovanie, konštrukcie a výroba technologických zariadení.

Pre výrobu pitnej vody sa požívajú tieto zariadenia:
- zmäkčovacie, odželezňovacie, odmangánovacie a ultrafiltračné zariadenia.
Reverzný osmotický modul slúži na výrobu demineralizovanej vody a na výrobu pitnej vody aj z morskej vody.
Modul hygienického zabezpečenia slúži za zabezpečenie upravenej vody proti možnej kontaminácii choroboplodnými zárodkami.
Reverzná osmóza - výroba pitnej vody.

Medzi naše ďalšie služby patrí:
- projektovanie, konštrukcie a výroba galvanických prevádzok, moriacich liniek a liniek pre maltovanie skla.
Poskytujeme:
- kompletné linky
- výrobne prevádzkovej vody
- čističky odpadových vôd
- spracovanie projektovej dokumentácie a zaučenie obsluhy liniek.

Biologické čističky odpadových vôd.
Nový rad biologických čističiek MBWWT sa vyznačuje ľahkou nadzemnou stavbou, širokou možnosťou modifikácií, rozšírení a intenzifikácie prevádzky a v neposlednom rade aj možnosťou premiestnenia čističky.

Biologické čističky odpadových vôd
Membránový bioreaktor
Intenzifikačné modulové jednotky MBWWT - membránový bioreaktor
Stavebnicový systém biologických ČOV s MBR.

V roku 2009 sme naše jednotky na výrobu pitnej vody doviezli do Afriky - Mozambiku a začiatkom ďalšieho roku sme na mieste realizovali montáž a zaškolenie tunajšej obsluhy.


Katalóg firiem:    

Čističky odpadových vôd

,  

Ekologické stroje a zariadenia

,  

Projektové práce v stavebníctve

,  

Stroje a zariadenie pre strojárstvo, kovoobrábanie

,  

Technologické linky

,