W.P.E. a.s.
Water Purification Engineering


Spoločnosť W.P.E. a.s. zabezpečuje čistenie a povrchové úpravy odpadových vôd. Našou prioritou sú dodávky čističiek odpadových vôd pre priemysel, dopravu a poľnohospodárstvo.
Ďalej poskytujeme poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva a čistenia odpadových vôd.

Naše portfólio produktov a služieb:
- chemické čističky odpadových vôd
- úprava vody
- reverzná osmóza - výroba pitnej vody
- galvanické linky
- moriace linky
- priemyselné technologické zariadenia
- biologické čističky odpadových vôd
- projektovanie, konštrukcie a výroba technologických zariadení.

Pre výrobu pitnej vody sa požívajú tieto zariadenia:
- zmäkčovacie, odželezňovacie, odmangánovacie a ultrafiltračné zariadenia.
Reverzný osmotický modul slúži na výrobu demineralizovanej vody a na výrobu pitnej vody aj z morskej vody.
Modul hygienického zabezpečenia slúži za zabezpečenie upravenej vody proti možnej kontaminácii choroboplodnými zárodkami.
Reverzná osmóza - výroba pitnej vody.

Medzi naše ďalšie služby patrí:
- projektovanie, konštrukcie a výroba galvanických prevádzok, moriacich liniek a liniek pre maltovanie skla.
Poskytujeme:
- kompletné linky
- výrobne prevádzkovej vody
- čističky odpadových vôd
- spracovanie projektovej dokumentácie a zaučenie obsluhy liniek.

Biologické čističky odpadových vôd.
Nový rad biologických čističiek MBWWT sa vyznačuje ľahkou nadzemnou stavbou, širokou možnosťou modifikácií, rozšírení a intenzifikácie prevádzky a v neposlednom rade aj možnosťou premiestnenia čističky.

Biologické čističky odpadových vôd
Membránový bioreaktor
Intenzifikačné modulové jednotky MBWWT - membránový bioreaktor
Stavebnicový systém biologických ČOV s MBR.

V roku 2009 sme naše jednotky na výrobu pitnej vody doviezli do Afriky - Mozambiku a začiatkom ďalšieho roku sme na mieste realizovali montáž a zaškolenie tunajšej obsluhy.

AKTUÁLNE PONUKY

Galvanické a moriace linky Praha 9 - konštrukcia a výroba galvanických prevádzok

Galvanické a moriace linky Praha 9 - konštrukcia a výroba galvanických prevádzok
Galvanické prevádzky, linky moriace aj na matovanie skla projektuje, vyrába a konštruuje akciová spoločnosť W. P. E. Dodáme Vám linky na povrchovú úpravu kovov aj plastov vrátane výrobne a čistiarne vody. Všetko na mieru Vašim požiadavkám a kapacite prevádzky. Zabezpečujeme vysoké ...

Reverzná osmóza - výroba pitnej vody - stroje na výrobu vody Praha

Reverzná osmóza - výroba pitnej vody - stroje na výrobu vody Praha
Akciová spoločnosť W. P. E. so sídlom v Prahe vyrába a ponúka dva druhy strojov pre reverznú osmózu, stroje na výrobu úžitkovej, pitnej aj ďalšej špecializovanej vody. MSRO mobile watermakers - automatická verzia zahŕňa nízko aj vysokotlakové čerpadlo, reguláciu tlaku, systémom preplachu a ...

Čistenie priemyselných odpadových vôd Praha 9 - plne automatické čistiarne

Čistenie priemyselných odpadových vôd Praha 9 - plne automatické čistiarne
Zaoberáme sa dodávkou, montážou, servisom a prevádzkovaním biologických a chemických čistiarní odpadových vôd a úpravní vody. Ponúkame technológiu pre chemické čistenie vôd odpadových z priemyslu alebo splaškových z aglomerácií. Ďalej pripravujeme stroje na výrobu úžitkovej, pitnej aj ďalšej ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA W.P.E. a.s. Water Purification Engineering
WEBOVÁ STRÁNKA
W.P.E. a.s.
www.wpe.cz
Adres

Adres

Podnikatelská 565 (Areál VÚ Běchovice 10A)
Praha 9 - Běchovice 190 00

wpe@wpepraha.com
+420 604 908 121


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha