Labormachine s.r.o.
Trhací stroje a tvrdoměry

CZKLabormachine s.r.o. Trhací stroje a tvrdoměry

Labormachine, s.r.o. je spoločnosť z Českej republiky, ktorá je členským štátom EÚ. Je distribútorom skúšobnej techniky. Zameriava sa na predaj skúšobných trhacích strojov, lisov, tvrdomerov, skúšobných a meracích techník a kalibráciu strojov.

Naše skúšobné stroje sa používajú v skúšobniach na celom svete už niekoľko rokov. Uplatňujú sa v mnohých odboroch, najmä v automobilovom, textilnom, papierenskom, gumárenskom, metalurgickom a strojárenskom priemysle, okrem toho ale aj v školstve, vede a výskume.

V spoločnosti nájdete tieto stroje:

- elektromechanické trhacie stroje Testometric
- hydraulické trhacie stroje a lisy Ibertest
- rázové kladivá Charpy
- skúšobné stroje
- skúšobné stroje s metódou CREEP
- tvrdomery HRC, HBW, HV

Samozrejmosťou je aj modernizácia mechanických, elektromechanických, hydraulických skúšobných trhacích strojov a lisov.

Zabezpečujeme komplexné služby, ktoré zahŕňajú poradenstvo pri nákupe, dovoze, inštalácii, uvedení do prevádzky, zaškolenie, záručný a pozáručný servis.

Naša spoločnosť vybudovala kalibračné laboratórium, ktoré je akreditovaným Českým inštitútom pre akreditáciu podľa všetkých platných noriem.

Ku všetkým strojom Vám dodáme príslušenstvo, ako sú prieťahomery, teplotné komory a pece, posuvné meradlá, váhy, kompresory a lisy na prípravu vzoriek.


Katalóg firiem:    

Certifikácia a homologizácia

,  

Laboratórna technika

,