Labormachine s.r.o.
Trhací stroje a tvrdoměry


  • certifikácia výrobkov podľa noriem, prolongácia certifikátov, vydávanie certifikátov, testovanie a homologizácia

  • ohrev a temperácia, sušenie a sterilizácia, laminárne boxy, čističky vzduchu, meracie a optické prístroje
Labormachine, s.r.o. je spoločnosť z Českej republiky, ktorá je členským štátom EÚ. Je distribútorom skúšobnej techniky. Zameriava sa na predaj skúšobných trhacích strojov, lisov, tvrdomerov, skúšobných a meracích techník a kalibráciu strojov.

Naše skúšobné stroje sa používajú v skúšobniach na celom svete už niekoľko rokov. Uplatňujú sa v mnohých odboroch, najmä v automobilovom, textilnom, papierenskom, gumárenskom, metalurgickom a strojárenskom priemysle, okrem toho ale aj v školstve, vede a výskume.

V spoločnosti nájdete tieto stroje:

- elektromechanické trhacie stroje Testometric
- hydraulické trhacie stroje a lisy Ibertest
- rázové kladivá Charpy
- skúšobné stroje
- skúšobné stroje s metódou CREEP
- tvrdomery HRC, HBW, HV

Samozrejmosťou je aj modernizácia mechanických, elektromechanických, hydraulických skúšobných trhacích strojov a lisov.

Zabezpečujeme komplexné služby, ktoré zahŕňajú poradenstvo pri nákupe, dovoze, inštalácii, uvedení do prevádzky, zaškolenie, záručný a pozáručný servis.

Naša spoločnosť vybudovala kalibračné laboratórium, ktoré je akreditovaným Českým inštitútom pre akreditáciu podľa všetkých platných noriem.

Ku všetkým strojom Vám dodáme príslušenstvo, ako sú prieťahomery, teplotné komory a pece, posuvné meradlá, váhy, kompresory a lisy na prípravu vzoriek.

FIREMNÉ ČLÁNKY

Dodávka a servis skúšobných strojov a tvrdomerov a ich akreditovaná kalibrácia

Dodávka a servis skúšobných strojov a tvrdomerov a ich akreditovaná kalibrácia
Bežne dostupné produkty a výrobky, ktoré sú dostupné na trhu, musia zodpovedať aktuálnym platným normám v závislosti od typu materiálu. Súlad s normami je potrebné overiť pomocou skúšobných a testovacích strojov rôzneho typu. Spoločnosť LABOR Machine s.r.o. so sídlom v Opave sa zaoberá dodávkou a ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Labormachine s.r.o. Trhací stroje a tvrdoměry
WEBOVÁ STRÁNKA
Labormachine s.r.o.
www.labormachine.cz
Adres

Adres

Hlavní 424
Otice 747 81

info@labormachine.cz
+420 602 740 241


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha