IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.


IUVENTAS - Súkromné gymnázium a stredná odborná škola s.r.o. v Ostrave umožňuje záujemcom si zvoliť z odborov pedagogického, prírodovedného aj zdravotníckeho lýcea. Ďalej študovať na všeobecnom štvorročnom či osemročnom gymnáziu.

Odbory vzdelávania:
Gymnázium - všeobecné osemročnej a štvorročné štúdium zakončené štátnou maturitnou skúškou v dennej i diaľkové forme

Lýceum - pedagogické, prírodovedné, zdravotnícke

Svojim žiakom umožňuje moderný systém vzdelávania a výchovy. Cieľom školy IUVENTAS je prepojenie teórie s praxou, preto spolupracujú externe vo výučbe s odborníkmi z rôznych odborov. Preferujú individuálny prístup, v triedach je menší počet žiakov ako u štátnych škôl.

Výučba prebieha na adrese školy: Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a SOŠ, s.r.o.
iuventas.cz
Adres

Adres

Kounicova 1320/2
Ostrava - Moravská Ostrava 702 00

iuventas@iuventas.cz
+420 596 239 253


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha