Ing. Edita Szwedová - Účetní kancelář Deusz
www.ucetni-havirov.cz


Firma Deusz - Dvor kancelária Ing. Edita Szwedová v Havířove sa zaoberá všetkými službami v oblasti účtovníctva - vedenie účtovníctva, mzdy, spracovanie daňového priznania, účtovné služby.

Naše služby poskytujeme bez rozdielu, napriek tomu sa špecializujeme prevažne na podnikateľskú sféru.

Vďaka tímu, ktorý je skúsený a kvalitne preškolený sú naše služby profesionálne a kvalitné.

Naše služby v oblasti účtovníctva sú naozaj komplexné a preto ponúkame:
 - vedenie účtovníctva
 - spracovanie daňového priznania
 - daňová evidencia
 - daňové poradenstvo
 - účtovné poradenstvo
 - účtovný audit
 - spracovanie účtovnej závierky
 - spracovanie účtovnej osnovy
 - spracovanie dlhodobých smerníc z oblasti účtovníctva
 - vedenie peňažného a účtovného denníka
 - vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 - vedenie skladového hospodárstva
 - vedenie hlavnej a pokladničné knihy
 - vedenie knihy hmotného dlhodobého majetku a
   drobného hmotného dlhodobého majetku
 - zaúčtovanie všetkých dokladov
 - vykonanie inventarizácie majetku, zásob
 - spracovanie knihy jázd, denných tržieb
 - tlač faktúr
 - sledovanie sáld jednotlivých účtov
 - pravidelný zvoz dokladov
 - konzultácie a kontroly pred DÚ
 - zastupovanie pred úradmi.

Firma má profesijné poistenie zodpovednosti za účtovné chyby a omyly neúmyselného charakteru do výšky 5 mil. Sk.

Sme Vám k dizpozícii v okresoch Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Ing. Edita Szwedová - Účetní kancelář Deusz www.ucetni-havirov.cz
WEBOVÁ STRÁNKA
Ing. Edita Szwedová - Účetní kancelář Deusz
www.deusz.cz
Adres

Adres

Moskevská 1111/1c
Havířov 736 01

edita.szwedova@deusz.cz
+420 599 509 965


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha