TOMIreko, s.r.o.


Karlovo nám. 48, Třebíč 674 01
Naša stavebná firma TOMIreko sa špecializuje stavebná činnosť, revitalizáciu panelových domov a sanáciu fasád. Zameriavame sa na výstavbu nových budov a rekonštrukcie starších objektov vrátane renovácií pamiatok.

V našej firme pracujú skúsení odborníci a ku svojej práci používame len tie najkvalitnejšie materiály. Sme držiteľmi rôznych certifikátov v oblasti výstavby a stavebných prác.
Naša spoločnosť sídli v Třebíči, ale pôsobíme po celej Českej republike.

Vykonávame komplexné revitalizáciu panelových, bytových a rodinných domov.
A medzi naše ďalšie služby patrí:

- zateplenie fasád domov
- vykonávanie vodohospodárskych stavieb
- úpravy spevnených plôch (chodníkov, vozoviek, nájazdových plôch a parkovísk) a opravy pamiatkových objektov.

Výstavba a rekonštrukcia:

- staviame a rekonštruujeme byty, rodinné domy, bytové domy, priemyselné a komerčné priestory
- realizácie stavieb od počiatočnej dokumentácie až po finálne betonáž

Revitalizácia panelových a bytových domov:

- počiatočné posúdenie technického stavu objektu
- stavebné práce vo vnútorných a vstupných priestoroch
- zateplenie vonkajších i vnútorných priestorov a strechy
- demontáž balkónov a následná rekonštrukcia
- dodávka a montáž lešenia
- žeriavnícke práce
- zabezpečenie elektroinštalácií, zámočníckych a klampiarskych prác

Zateplenie budov:

- zateplenie fasád budov pre úsporu energie, zvýšenie životnosti domu a moderný vzhľad
- používame izolačný materiál vysokej kvality
- eliminácia hluku z okolia a ochrana domu pred nepriaznivými vplyvmi
- možnosť využitia dotácií

Vodohospodárske stavby:

- zabezpečenie všetkej potrebnej dokumentácie
- vodovodné a kanalizačné poriadky, čistiarne odpadových vôd
- stavba, rekonštrukcia a odbahnění rybníkov
- zemné a výkopové práce, terénne úpravy

Spevnené plochy:

- zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí
- vykonávanie zemných a výkopových prác, terénne úpravy

Oprava pamiatkových objektov, kde v prvom rade posudzujeme technický stav pamiatky a ďalej zaisťujeme:

- projektovú a technickú dokumentáciu
- stavebné dokumenty
- zemné, murárske, reštaurátorské, natieračské, klampiarske a tesárske práce
- zabezpečenie a montáž lešenia i elektroinštalácie
- výškové práce a využitie vlastného žeriavu

Ak hľadáte profesionálnu firmu, ktorá zabezpečuje komplexné stavebná činnosť, potom sa obráťte na nás.

Produkty
  • rekonštrukcia starého nábytku, asanácia napadnutého dreva, renovácia maľby, reštaurátorské práce, opravy nábytku
  • horolezecká technika, umývanie okien, čistenie fasád, práce vo výškach, opravy historických pamiatok, údržba budov
  • opravy fasád, štukovanie a omietanie, zatepľovanie a odhlučnenie stien, rekonštrukcie bytov a domov, drobné murárske práce, pridanie nenosnej priečky
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • vodovodné inžinierske siete, kanalizačné inžinierske siete, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrorozvodové skrine, tepelné rozvody
  • výstavba výrobných hál, výstavba skladových areálov, rekonštrukcie výrobných objektov, výstavba parkovísk
  • výstavba bytových jednotiek, stavba radových domov, realizácia projektov pre novostavby, spracovanie projektovej dokumentácie
  • výstavba obchodných centier, výstavba polyfunkčných budov, realizácia priemyslových stavieb, výstavba športových ihrísk
  • rekonštrukcia bytových jadier, sadrokartonárske práce, kompletné elektroinštalačné práce, modernizácia bytu
  • výstavba vodovodov, realizácia vodohospodárskych diel, cestné stavby, plynovody a kanalizácie, dodávky investičných celkov

Kontaktný formulár
captcha