Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Jihlava
  • skúšanie materiálov, skúšobňa strojov a zariadení, akreditované skúšobné laboratórium, odborné skúšky pod dozorom, skúšobňa meradiel
  • tlakové senzory a manometre, prevodníky snímačov teploty, ukazovacie a registračné prístroje, bimetalové teplomery
  • homologizácia strojov, homologizačné skúšky, certifikácia strojov, certifikácia technologických zariadení
  • základný a aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, vedecko-výskumná činnosť


Katalóg firiem:    Certifikácia a homologizácia,  Meracia a regulačná technika,  Skúšobne,  Výskum a vývoj,