Inženýrské stavby Neumann s.r.o.


Nad Splavem 2884/7, Znojmo 669 02
Hlavné stavebné činnosťou firmy Inžinierske stavby Neumann so sídlom v Znojme je výstavba inžinierskych sietí, kanalizácií, vodovodov, vodojemov, ČOV, betónových monolitických konštrukcií. Sme vybavení všetkými potrebnými prostriedkami pre kompletnú realizáciu inžinierskych stavieb. Sme špecialisti na betónové monolitické konštrukcie, vrátane dodávky materiálových systémov a technického servisu a dozoru. Máme techniku a skúsenosti pre vykonávanie zemných prác a terénnych úprav pri realizácii inžinierskych stavieb. Vykonávame výstavbu a sanácie vodojemov a čistiarní odpadových vôd.

Naša činnosť:

- inžinierske siete - dodávka inžinierskych stavieb

- kanalizácia - zabezpečujeme výstavbu nových kanalizácií splaškových a dažďových odpadových vôd a tiež rekonštrukcia existujúcich kanalizačných sietí

- vodovody - máme technológie a dlhoročné skúsenosti s realizáciou vodovodov, vykonávame rekonštrukcie vodovodov v mestskej zástavbe

- vodojemy a ČOV - vykonávame výstavbu a sanácie vodojemov a čistiarní
odpadových vôd

- betónové konštrukcie - betónové monolitické konštrukcie, vrátane dodávky materiálových systémov a technického servisu a dozoru

- zemné práce - vykonávanie zemných prác a terénnych úprav pri realizácii inžinierskych stavieb

Produkty
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • vodovodné inžinierske siete, kanalizačné inžinierske siete, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrorozvodové skrine, tepelné rozvody
  • čistiareň zaolejovaných odpadových vôd, biologické čistiarne stojatých vôd, retenčné plastové nádrže
  • výrobky z betónu, murovacie materiály, betónovanie základov, betónové dlaždice a obrubníky, betónové podlahové konštrukcie

Kontaktný formulár
captcha