FINICO s.r.o.


17. listopadu 237, Pardubice 530 02

Produkty
  • odborné finančné poradenstvo, asistencia pri úvere, poradenstvo pri poistení, financovanie bývania, hypotekárne poradenstvo
  • obchodní zástupcovia poisťovní, tvorba poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, odborní poradcovia a sprostredkovatelia poistenia

Kontaktný formulár
captcha