Hydroinvest, s.r.o.


Tyršova 880, Hranice I - Město 753 01

Produkty
  • pozemné stavby, vodovodné potrubie, kanalizačné prípojky, plynovody a kanalizácie, stavebná činnosť, dopravné komunikácie
  • výroba elektrickej energie, využitie vodných tokov, vodné turbíny, obnoviteľné energetické zdroje, výstavba vodných elektrárni

Kontaktný formulár
captcha