Lukas trade s.r.o.
Kovošrot Dvůr Králové


Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Kovošrot Dvůr Králové sa zaoberá predovšetkým výkupom druhotných surovín. K ďalším činnostiam patrí ekologická likvidácia autovrakov, demontáže technologických celkov a výkupom nepotrebných skladových zásob.

Ekologická likvidácia automobilov, autovrakov
- výkup autovrakov
Ekologická likvidácia a odvoz nepojazdného autovrakov. Vybavenie dokumentácia - vydanie protokolu o prevzatí autovrakov k ekologickej likvidácii

Zaoberáme sa recykláciou týchto odpadov: kovy, papier, plasty sklo a bioodpad.

štiepkovanie
 - likvidácia odpadu z výrub a orez stromov štiepkovačom
 - vykonávame drvenie konárov a kmeňov z odrezkov stromov, konárov zo živého plota až do priemeru 250 mm

Výkup druhotných surovín
- železo, šrot, kovy, papier
- farebné kovy - nerez, meď, hliník, mosadz, zinok, bronz, olovo
 - vykupujeme aj pliešky a zlomky farebných kovov

Likvidácia technologických celkov vrátane demontáže, odvozu a likvidácie.
Likvidáciu vykonávame u kovových konštrukcií v poľnohospodárstve, všetkých typov žeriavov, kotolní, mostných konštrukcií, vodární, nádrží, síl, hál, prevádzok a všetkých zariadení a technológií. a rôzne ďalšie strojné zariadenia.

Šport a posilňovňa
- fit centrum
- sauna

predaj uhlie
- čiernej, hnedej, brikety, pelety

Predaj štrku, piesku, kameniva, štrku

Produkty
  • inštalácia siete odpadkových košov, separácia odpadov, odstránenie odpadov, priama recyklácia, nepriama recyklácia
  • výkup šrotu, zber šrotu, ekologická likvidácia autovrakov, prepracovanie kovového odpadu, spracovanie a odvoz odpadu

Kontaktný formulár
captcha