CZK
Ověřeno EDB
Overené EDB
Napíšte nám

Napíšte nám

info.sprava@atsmppraha3.cz

Zavolajte nám

Zavolajte nám

+420 227 031 795

Zavolajte nám

Adres

Olšanská 2666/7
Praha 3 - Žižkov 130 00

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.

Správa majetkového portfólia Praha 3, a. S. Už viac ako 17 ponúka svoje služby fyzickým osobám, SJV, BD aj mestským častiam Prahy. Ponuka našich služieb je široká, vrátane nadštandardných služieb. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne s cieľom zabezpečiť komplexné ekonomické, prevádzkovo -priemyselné služby správy objektu a prevádzku a údržbu tepelných zdrojov.

Ekonomická správa nehnuteľností vrátane poistenia zodpovednosti za škodu zaistí:
- Vedenie evidencií (platby, nedoplatky, preplatky)
- Zriadenie zmluvných zaistenie
- Vlastné spravovanie účtovníctva
- Fakturácii
- Rozpisy nájmov
- Vedenie mzdovej agendy
- Prípravu a organizácie schôdze zhromaždenia

- Predpisovanie platieb vlastníkom jednotiek podľa dispozícií vlastníka nehnuteľnosti (nájomné, zálohy na služby spojené s užívaním jednotiek, príp. Ďalšie platby platené v prospech spravovaného objektu)
- Vyúčtovanie záloh na služby spojené s užívaním jednotiek
- Predkladanie menného zoznamu neplatičov v dohodnutých intervaloch

Prevádzkovo technický dohľad nad nehnuteľností sa zameriava predovšetkým na:
- Evidenciu bytov a nebytových priestorov
- Vedenie a evidenciu technickej dokumentácie (projektová dokumentácia, revízne správy, a pod.)
- Zaistenie zmlúv s dodávateľmi služieb potrebných pre správu domu a pozemku, kontrola vykonaní práce, riešenie reklamácií
- Zabezpečenie dodávok tepla, elektrickej energie, plynu, teplej a studenej vody, evidencia odberu energií, odpočty meradiel
- Upratovanie, odvoz domového odpadu
- Prevádzka výťahu
- Pravidelné vykonávanie kominických prác, kontroly spalinových ciest
- Starostlivosť o zeleň
- Zabezpečovanie príslušných opatrení na úseku BOZP a požiarnej ochrany podľa príslušných noriem a predpisov štátneho odborného dohľadu a odstraňovanie zistených závad
- Zabezpečovanie havarijných opráv, drobné údržby a opráv v spoločných priestoroch domu po dohode s majiteľom
- Ročný vypracovávanie krátkodobých aj dlhodobých plánov


Prevádzka a údržba tepelných zdrojov zahŕňa:
- Výstavbu alebo rekonštrukcia tepelných zdrojov (kotolňa, tepelný výmenník atď.)
- Zmluvné zabezpečenie servisných a revíznych služieb a preventívnych prehliadok
- Prevádzkovanie kotolní a výmenníkových staníc vo vlastnej réžii
- Výrobu a dodávky tepla vo Vašich kotolniach
- Prevádzkovanie Vašich kotolní na základe zmluvy o prenájme
- Opravy, údržba a revízia strojného a technologického zariadenia, 24 hodinový servis

Výhody pripojenia na náš centrálny dispečing kotolní:
- Systém prenájmu
- 24 hodinovú pohotovostná služba
- Zázemie 72 kotolní, 11 výmenníkov a 15 odovzdávacích staníc
- Minimálne náklady na priebežný dohľad a preventívnu údržbu kotolní a výmenníkov vďaka ich plne automatizovanému prevádzky a diaľkovému ovládaniu

moreless
Katalóg firiem

Správa a údržba budovTeplárenstvo

OBRÁZKY


Kontakty

Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
Olšanská 2666/7
Praha 3 - Žižkov 130 00
GPS: 50°5′3.34″ N, 14°28′3.76″ E

50°5′3.34″ N, 14°28′3.76″ E

QR kód firmy Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
WEBOVÁ STRÁNKA Správa majetkového portfolia Praha 3, a. s.
Adres

Adres

Olšanská 2666/7
Praha 3 - Žižkov 130 00

info.sprava@atsmppraha3.cz
+420 227 031 795

Kontaktný formulár

captcha