Stratmann s.r.o.
Nákladní doprava - specializace na cisterny

Naša spoločnosť bola založená v roku 2001 so sídlom v Humpolci v ČR. Zaoberáme sa poskytovaním služieb v nákladnej cestnej motorovej doprave so zameraním na tekuté substráty, a to vrátane nebezpečných látok podľa dohody ADR, v cisternách, silách a cisternových kontajneroch.

V roku 2005 sme úspešne absolvovali systém riadenia kvality podľa českej normy ČSN EN ISO 9001:2001 a získali sme certifikát pre vykonávanie činností medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej motorovej dopravy a zasielateľstva.

V oblasti cestnej nákladnej motorovej dopravy ponúkame tieto služby:
- preprava tovarov cisternami ADR, kontajnermi ADR schválenými pre triedy 3, 4, 6, 8, 9
- preprava potravinárskymi cisternami, kontajnermi, plachtovými návesmi.
- zasielateľstvo.

Zabezpečíme aj prepravu nebezpečných nákladov a chemikálií.


Obchodné značky:

Stratmann


Katalóg firiem:    

Nákladná doprava tuzemská

,  

Nákladná doprava zahraničná

,  
Témy:

medzinárodná, nákladná autodoprava ADR, nebezpečný náklad, chemikálie, cisterny