Zempra MB s. r. o.

CZKVýkopové a zemní práce, stavby domů, pokládka dlažby

  • vnútroštátna preprava nákladov, železničná preprava tovarov a výrobkov, využitie jazdných súprav, kamiónová doprava
  • predaj stavebných materiálov, umelé kamene a tehly, betónové zmesi, predaj sypkých materiálov, predaj stavebnín
  • úprava stromov a drevín, renovácia trávnikov, inštalácia zavlažovacích systémov, terénne úpravy, starostlivosť o zeleň, údržba zelene
  • trhacie práce, odstraňovanie stavieb, búranie objektov, likvidácia odpadov, tehlová suť, použitie ťažkej techniky
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • recyklácia odpadov, nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov, triedenie papieru, triedenie kovov, triedenie skla, zber batérií
  • pozemné stavby, vodovodné potrubie, kanalizačné prípojky, plynovody a kanalizácie, stavebná činnosť, dopravné komunikácie
  • priemyselné haly a budovy, vodohospodárske stavby, výrobné závody a objekty, výstavba pre energetiku
  • výstavba vodných diel, čističky odpadových vôd, rekonštrukcia ochrannej hrádze, protipovodňové opatrenia, dodávky vodojemov
  • prevádzka pieskovne, manipulácia so sypkými materiálmi, drvené kamenivo, stavebné recykláty, stavebné materiály, štrkopiesok a jemný štrk


Katalóg firiem:    

Demolačné práce

,  

Inžinierske siete

,  

Krajinné, parkové a záhradné úpravy

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Piesok a štrk

,  

Priemyselné stavby

,  

Recyklácia a likvidácia odpadov

,  

Tehly, kameň, cement, piesok

,  

Vodohospodárske stavby

,  

Zemné a výkopové práce

,