DEKRA CZ a.s. Certifikace systémů managementu


Türkova 1001/9, Praha 4 - Chodov 149 00
Na slovenskom trhu ponúka komplexné služby v oblasti certifikácie systémov manažérstva a procesov, výrobkovej certifikácie, ISO audity, integrované audity, odborné kurzy a semináre.

Oblasti certifikácie systémov manažérstva:
- Manažment kvality - podľa normy ISO 9001
- Management životného prostredia - podľa normy ISO 14001
- Management hospodárenie s energiou ISO 50001
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - podľa normy BS OHSAS 18001, SCC / SCP
- Bezpečnosť informácií - podľa normy ISO 27001
- Kontinuita výroby - ISO 22301

odvetvie:
- Letectvo a kozmonautika - EN 9100
- Automobilový priemysel - ISO / TS 22163
- Podnikanie v poľnohospodárstve - ISO 22000, IFS Food, HACCP, GMP +, REDcert
- Obchod a služby - IFS / BRC, IFS Broker
- Kozmetika - IFS / DPH (HPC)
- Železničná priemysel - IRIS
- Zdravotníctvo a medicína - ISO 13485, ISO 15378
- Regulované povolania
- IT manažment ISO / CEI 20000, 27001, 22301
- Transport a logistika - ISO 28001, IFS Logistika.

Integrované audity - certifikácia QSE.

Audity treťou stranou - kontrola dodávateľov nezávislým audítorom.

Produktová certifikácia, testy
Pomáha upevniť pozíciu na svetových trhoch, prípadne ďalej expandovať.

Technická DUE Dilligence - nezávislá kontrola nehnuteľností, priemyselných areálov, výrobných hál.

Odborné kurzy a semináre pre verejnosť, otvorená školenia na aktuálne témy z oblasti manažmentu a kvality:
- Revízia normy ISO 9001: 2015 a manažment rizík
- Riadenie bezpečnosti informácií a analýza rizík (ISO 27001)
- Riadenie bezpečnosti informácií
- Riadenie nákladov na kvalitu - cesta k vyšším ziskom podniku
- Periodické školenie ISO / TS
- Interný audítor manažérskych systémov riadenia
- Interný audítor systémov manažérstva podľa QMS a EMS
- Energetická hospodárnosť budov / Energetický management
- GDPR - Ochrana osobných údajov.

Produkty
  • homologizácia strojov, homologizačné skúšky, certifikácia strojov, certifikácia technologických zariadení
  • školenie pracovníkov a vodičov, školenie revíznych technikov, školenie BOZP a právnických osôb, kurzy pre stavby
  • vytýčenie podnikateľských cieľov, strategické riešenie, zvyšovanie výkonnosti spoločnosti, efektívne využitie IT, manažérske plánovacie postupy

Kontaktný formulár
captcha