RSE Project s.r.o.

CZKBezpečnost silničního provozu

Hlavnou činnosťou spoločnosti RSE Project s.r.o. je riešenie bezpečnosti cestnej premávky pomocou návrhov, projektov, konzultácií, auditov bezpečnosti alebo bezpečnostných inšpekcií. Vykonávame rozbory nehodových lokalít, kontrolu funkčnosti dopravného značenia, zariadenie, záchytných systému a ostatného vybavenia pozemných komunikácií. Ďalej vykonávame odbornú pasportizáciu nielen komunikácií a dopravných značení, ale aj zvodidlových systémov a príslušenstva komunikácií. Oproti bežným ponukám na trhu ponúkame odborné posúdenie stavu uvedených zariadení. Časť našej spoločnosti sa zaoberá priamo projekčnou a inžinierskou činnosťou, a to primárne dopravných stavieb, dopravného značenia, dopravno-inžinierskych opatrení, rozvoja lokalít, stavieb s komunikáciami súvisiacimi (zasieťovanie pozemkov, odkanalizovanie ...).

služby:
- projektovanie - dopravné stavby, dopravné značenie, nové bezpečnostné prvky
- akreditované skúšobné laboratórium - činností sú testovacie metódy na meranie funkčných parametrov dopravného značenia
- bezpečnostné inšpekcie pozemných komunikácií
- audit bezpečnosti pozemných komunikácií
- poskytujeme konzultácie alebo školenie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Naše služby nájdete na ulici Ruská 83/24, Ostrava.


Katalóg firiem:    

Dopravné značenie a svetelná signalizácia

,

Systémy riadenia dopravy

,