NIPPON EXPRESS
Spediční a logistická společnost
Logistika

  • letecká preprava osôb, transport nákladu leteckou prepravou, rezervácia leteniek, chartrové lety
  • sťahovanie kancelárií, sťahovanie strojov a zariadení, pomoc s premiestňovaním nábytku, sťahovanie firemných prevádzok a materiálu
  • skladovanie tovarov, colné sklady, služby dispečera, nákladná doprava a jej logistika, špedičná činnosť
  • logistické technológie, kombinovaná preprava tovarov, označovanie tovarov RFID štítkami, komplexné logistické služby
  • preprava lodného nákladu, cestovný poriadok pre lodnú dopravu, preprava nákladu loďou, služby lodného dopravcu


Katalóg firiem:    Dispečing a špedícia,  Letecká doprava,  Lodná doprava nákladná,  Logistika a dopravné spoločnosti,  Sťahovanie,