Ondřej Černý
ČERNÝ DESIGN


K Háječku 151, Krupka - Maršov 417 42

Produkty
  • služby prekladateľov a tlmočníkov, súdne overenie prekladu, prekladanie do svetových jazykov, konzekutívne a simultánne tlmočenie
  • grafické návrhy a spracovanie, výroba firemných lotogypov, predtlačová príprava, skenovanie a retuš, sadzba tlačovín
  • internetová reklama, reklama v tlačených médiách, televízna reklama, reklama v rádiu, reklamné stratégie, vyhodnotenie reklamných kampaní, tvorba mediaplánu
  • ofsetová tlač, digitálna tlač, polygrafická výroba, tlač katalógu, tlač novín a časopisov, tlač etikiet, tlačiareň

Kontaktný formulár
captcha