Základní škola a Mateřská škola Braňany


č.p. 191, Braňany 435 22
Základná škola a Materská škola Braňany, Braňany 191 je úplná škola s deviatimi postupnými ročníkmi, integrovanú materskou školou s dvoma triedami. V integrovanej materskej škole sú dve triedy. Naša škola sa nachádza v okolí Prievidze a leží neďaleko okresného mesta Mostu. Ďalej rozvíjame prirodzené telesné aktivity detí (beh, chôdza, lezenie, poskoky, chytanie, hádzanie). Našou úlohou je podporovať a uspokojovať v deťoch túžbu po pohybe, poznávanie, a umožniť im čo najviac prirodzeného pohybu vonku. Súčasťou školy je aj školská jedáleň a družina.

Základná škola, ZŠ:
- základné vzdelanie od 1. do 9. triedy
- moderné vybavenie
- podnetné prostredie pre všestranný rozvoj dieťaťa a jeho ďalšie vzdelávanie.

krúžky:
- hádzaná
- športové turnaje.

Naša žiakov vedieme k logickému uvažovaniu, tvorivému mysleniu, komunikáciu a vzájomnej tolerancii.

Materská škola, MŠ:
- predškolské vzdelávanie
- veľký dôraz kladieme na rozvoj grafomotorických a rečových schopností a předčtenářské gramotnosti. V materskej škole dbáme na individualitu dieťaťa. V prípade, že "máme podozrenie", že sa jedná o nadané dieťa, snažíme sa mu vytvárať podnetné prostredie.

Naša škola a škôlka poskytuje nadštandardnú starostlivosť o deti a ponúka príjemné prostredie s kvalifikovaným personálom.

Produkty
  • česko-anglická škôlka, súkromná materská škôlka, denné stráženie detí, vzdelávanie predškolákov, predškolské zariadenie pre deti
  • vyučovanie základných predmetov, školské kurzy, školské záujmové kurzy, školská jedáleň, základné vzdelanie

Kontaktný formulár
captcha