Základní škola a Mateřská škola Strážek, přísp.org.


27, Strážek 592 53

Produkty
  • česko-anglická škôlka, súkromná materská škôlka, denné stráženie detí, vzdelávanie predškolákov, predškolské zariadenie pre deti
  • prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, výučba cudzích jazykov, detské záujmové krúžky, školská družina

Kontaktný formulár
captcha