Základní škola a Mateřská škola Křižánky, přísp.org.


čp. 92, Křižánky - Moravské Křižánky 592 02

Produkty
  • prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, výučba cudzích jazykov, detské záujmové krúžky, školská družina
  • predškolské vzdelávanie, kultúrny program pre predškolákov, zdokonaľovanie manuálnej zručnosti

Kontaktný formulár
captcha