Insolvenční správce
Ing. Tomáš Poláček
Insolvenční řízení Ostrava, Karviná

  • dražby hnuteľného majetku, dražby nehnuteľností, exekúcia nehnuteľností, exekúcia hnuteľného majetku, riadenie konkurzu


Katalóg firiem:    Konkurzy, dražby a exekúcie,