ENVIRMINE-ENERGO, a.s.


Žerotínova 1099/21, Ostrava - Moravská Ostrava 702 00
Telefón: +420 596 112 982

Spoločnosť ENVIRMINE-ENERGO, a.s. sa zameriava na dodávky technologických celkov v oblasti dopravy, skladovania a spracovania sypkých hmôt či technológie na ochranu životného prostredia. Projektujeme a dodávame technologické zariadenia na kľúč, zabezpečujeme tiež montáže, uvedenie do prevádzky, zaškolenie, záručný a po záručný servis.

Projekcia, výroba, dodávka:
 - silá, zásobníky
 - dopravné systémy: pásové, závitovkové a reťazové dopravníky, korčekové elevátory
 - miešačky, mixéry, homogenizátory
 - vrecovacie a paletizačné stanice
 - oceľové konštrukcie.

Technologické celky dodávame pre tieto sektory:
 - energetika
 - výroba stavebných hmôt
 - cementárne, vápenky
 - ťažba a spracovanie uhlia
 - poľnohospodárstvo
 - spracovanie odpadov
 - potravinársky priemysel.

Energetika: projekcia, dodávka:
 - technológia pred kotlom (palivové hospodárstvo): vykládka paliva, doprava paliva, skládky, triediče, drviče, mlyny, separátory, centrálne priemyselné vysávače
 - technológie za kotlom (popolčekové a škvárové hospodárstvo): dopravné systémy, expedície popola, odsírovanie spalín, ...

Výroba stavebných hmôt, projekcia, dodávka technológií:
 - miešacie centrum suchých maltových zmesí
 - miešanie popolčeka a pilín, závitovkové dopravníky na popolček a na piliny
 - systémy pre výrobu betónových zmesí - betonárky, konštrukcia a riešenie betonární pre vlastnú výrobu i transport betónu.

Cementárne, vápenky, projekcia a dodávka zariadenia:
 - technológia výroby cementu a vápna
 - technológia pre zníženie nákladov na výrobu cementu
 - linky pre výrobu priemyselnej keramiky a porcelánu.

Ťažba a spracovanie uhlia, projekcia, dodávka zariadenia:
 - systémy pre uhoľnú dopravu
 - spracovanie odpadov uhoľného priemyslu
 - zaplavenie šácht pomocou popolčeka a plavenie popolčeka na povrchu.

Poľnohospodárstvo, projekcia, dodávka, výstavba:
 - technológie pre výrobu kŕmnych zmesí pre všetky typy zvierat
 - technológia pre skladovanie obilia.

Ekológia a spracovanie odpadových surovín, projekcia, dodávka:
 - technológia pre spracovanie odpadov
 - dotřiďovací linky
 - triediace linky komunálneho odpadu, papiera, plastov
 - recyklačné linky odpadov
 - čerpadlá a potrubný systém kalov, ...

Potravinársky priemysel, návrh, dodávka:
 - technologické zariadenia pre potravinárske prevádzky (mlyny, škrobárne, mliekárne).

Ponúkame vysoko konštrukčne a technologicky náročné systémy, ktoré spoľahlivo a dlhodobo fungujú nielen v Čechách, ale aj na slovenskom, v Poľsku a v Nórsku.
Spoločnosť ENVIRMINE-ENERGO, a.s. nájdete na adrese Žerotínova 1099/21, Ostrava - Moravská Ostrava.
Pobočka Žamberk sa nachádza na adresa Orlická kasárne 733.

IČO: 29383081
DIČ: CZ29383081
Okres: Ostrava-město
Štát: Česká republika
Pr. forma: akciová spoločnosť
Počet zamestnancov: 26 - 100 zamestnancov
Obrat: 370 tis. - 1 851 tis. €
Kontaktná osoba: Martin Praus

Telefón:
+420 596 112 982

E-mail:
info@envirenergo.cz

Web:


Kontaktné osoby:
Martin Praus

Ing. Jaroslav Faltus
tel: +420 737 238 414
e-mail: faltus@envirenergo.cz


GPS: 49°50′16.55″ N, 18°16′46.45″ E

QR kód firmy ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Kontaktný formulár
captcha