Skanska a.s, divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava

CZKVýstavba komunikací

  • stavba vodnej priehrady, stavba vodnej elektrárne, realizácia odvodňovacích stavieb, úprava vodných ciest
  • čistiareň zaolejovaných odpadových vôd, biologické čistiarne stojatých vôd, retenčné plastové nádrže
  • výstavba ciest, výstavba električkových tratí, výstavba tunelov, rekonštrukcia mostov, opravy mestských komunikácií
  • pozemné stavby, vodovodné potrubie, kanalizačné prípojky, plynovody a kanalizácie, stavebná činnosť, dopravné komunikácie


Katalóg firiem:    

Čističky odpadových vôd

,  

Dopravné stavby

,  

Inžinierske siete

,  

Vodohospodárske stavby

,