SEPAS a.s.
Výroba pěnového polystyrenu
Izolační systémy

Spoločnosť SEPAS a.s. z Českej republiky, ktorá je členským štátom Európskej únie je tradičným výrobcom penového polystyrénu na Valašsku. Penový polystyrén firma nielen vyrába, ale aj zbiera, recykluje a následne spracováva. Z tohto polystyrénového odpadu vyrábame nový izolačný materiál. Zameriavame sa aj na výrobu polystyrénových obalov, guličiek do vakov a dekoratívnych výliskov.

Polystyrén je ľahký, dá sa jednoducho zakúpiť, spracovať, obrábať, lepiť, lakovať, kašírovať a recyklovať. Je to osvedčená izolačná hmota, ktorá má rôzne možnosti využitia, najmä v stavebníctve:

- strešné, stropné a fasádne izolačné tvarovky
- fasádne dekoratívne profily
- fasádne, podlahové, strešné a stropné tvarovky
- tepelné izolácie
- polystyrénové izolácie pre zateplenie a renovácie strešných konštrukcií.

Tento tradičný izolačný materiál spracovávame od jeho výroby až po finálny výstup podľa požiadaviek zákazníka. Využitie v obalovej a dekoračnej technike:

- dekoratívne výrobky
- tvarovky
- výlisky z penového polystyrénu
- venčeky, zvončeky, vajíčka, guličky, kužele, polystyrénové hlavy, polystyrénové termoboxy
- tvarovky z penového polystyrénu rezané (izolácia potrubia, potrubné izolácie, stropné lišty, lisované termoboxy, polystyrénové obaly, obalové fixácie)
- okrasné stavebné prvky - oblúky, šambrány, rímsy, profily a lišty
- napenené polystyrénové guličky, výplň do sedacích vakov a vriec
- polystyrénová drť
- modelársky polystyrén.

Na prianie zákazníka dodávame napenené polystyrénové guličky s rôznym priemerom.

Vlastnosti penového polystyrénu:

- nízka tepelná vodivosť
- vysoká pevnosť v tlaku
- nízka hmotnosť
- hygienická nezávadnosť
- tvarová prispôsobivosť
- recyklovateľnosť.


Katalóg firiem:    Izolačný materiál,  Plastové polotovary,  Plasty pre stavebníctvo,  Recyklácia a likvidácia odpadov,  
Témy: výroba penový polystyrén, polystyrénové obaly, guľôčky do vakov, dekoratívne výlisky