Milan Pařil


Nad Práchovnou 750, Brtnice 588 32

Produkty
  • revitalizácia zelene, ošetrenie existujúcich drevín, ošetrenie trávnikov, sadové úpravy, výsadba stromov a kríkov, výsadba trávnikov
  • realizácia okrasných záhrad, návrh záhrad a parkov, projektovanie, návrh a realizácia záhrady na kľúč, záhradná architektúra, záhrady na streche
  • odchov a spracovanie rýb, predaj rýb a ikier, služby rybárskeho zväzu
  • ťažba dreva, ochrana lesov, správa lesných parkov, ochrana ohrozených lesných druhov, výsadba stromov, pestovanie stromov
  • poskytovanie poľovníckych služieb, párnokopytná a operená zver, starostlivosť o divokú zver
  • úpravy poľnohospodárskej pôdy, kyprenie pôdy, obrábanie pôdy, rastlinná výroba, štiepenie dreva, šrotovanie obilnín, výroba osív, siatie plodín
  • ovocné škôlky, skalky a trvalky, izbové a balkónové kvetiny, okrasné stromčeky a kríky

Kontaktný formulár
captcha