Eltom, s.r.o.


Spoločnosť Eltom s.r.o. sa zameriava na elektromontážne práce v oblasti NN aj VN napätie. Zaoberáme sa výstavbou a údržbou verejného osvetlenia, prevádzame elektrorevízie a tiež zemné práce vrátane provizórnych a definitívnych úprav povrchov. Pôsobíme prevažne v okresoch Ostrava, Karviná, Frýdek Místek, Opava a Nový Jičín.

Elektromontážne práce:
- komplexné elektro práce, elektromontáže
- projektová príprava stavieb, komplexné realizácie stavieb, elektro revízie
- dodávka a montáž trafostaníc vonkajších 22/0, 4 kV, vonkajších 22/0, 4 kV
- dodávka a montáž vonkajších vedení VN do 22 kV, NN vrátane domových prípojok
- dodávka a montáž zemných káblových vedení NN vrátane domových prípojok
- PPN - montážne a údržbové práce na elektrických zariadeniach NN a VN.

Výstavba a údržba, oprava, servis verejného osvetlenia:
- výstavba nových vonkajších a zemných káblových vedení
- generálne opravy verejného osvetlenia
- odstraňovanie - poruchy rozvodu, identifikácia porúch
- oprava výmenou ožiarených zdrojov
- oprava predradníkov
- premazanie pohyblivých častí
- istenie svietidiel
- dotiahnutie spojov
- čistenie krytov svietidiel
- nastavovanie spínačov.

Zemné práce vrátane provizórnych a definitívnych úprav povrchov:
- komplexné zemné práce
- pretlaky do priemeru 160 mm
- pieskové lôžko, betónové základy, podklad zo štrkopiesku, štrkodrvine, betónu
- úprava povrchu obalenú drví, liaty asfalt, tráva
- položenie obrubníkov, kladenie betónových dlaždíc, dlažby z kociek, zámkovej dlažby
- drobné stavby.

Výroba, inštalácia:
- rozvádzače nízkeho napätia, batérie, káble, vodiče, elektronické zariadenia.

Ostatné práce:
- práca s využitím plošín
- orezy konárov vo vedení, výrub stromov.

Sme držiteľmi ISO 9001: 2001, 9001: 14001.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Eltom, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Eltom, s.r.o.
www.eltom-orlova.cz
Adres

Adres

Oběžná 163/19
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

nemec@eltomostrava.cz
+420 596 636 149


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha