Centromat s.r.o.


  • zber a zvoz odpadov, odpadové hospodárstvo, odvoz sute a zeminy, veľkoobjemové kontajnery, likvidácia odpadov

  • služby fekálnych vozidiel, spracovanie železného šrotu, recyklácia stavebnej sute, nakladanie s nebezpečnými odpadmi

  • výkup šrotu, zber šrotu, ekologická likvidácia autovrakov, prepracovanie kovového odpadu, spracovanie a odvoz odpadu

  • ťažba a dolovanie kovov, spracovanie neželezných kovov, surové železo, zliatiny železa s uhlíkom, neželezné kovy
Firma Centromat s.r.o. v Ostrave zabezpečuje komplexné služby v oblasti likvidácie odpadov. Zaoberáme sa výkupom, zvozom a spracovaním kovových odpadov, železného šrotu a kovošrotu. Vlastníme modernú zvozovou techniku a špeciálne stroje na úpravu materiálu.

Výkup a spracovanie kovošrotu a kovového odpadu:
- kovový šrot, kovový odpad
- železný šrot
- veľkoobchod kovového šrotu
- na faktúru, platby v termíne
- bezhotovostné výkup šrotu
- pristavenie kontajnera zadarmo
- preprava materiálu, odvoz kovového odpadu
- likvidácia železných konštrukcií a celkov zložitých konštrukcií
- služby - odvoz materiálov vlastnými nákladnými autami vrátane naloženie

Zabezpečujeme železničnú dopravu, pričom disponujeme:
- 2 vlečkami
- mostnými váham

Nákladná cestná doprava pomocou cestných váh.

Pre skladovanie všetkého železného šrotu máme dostatočné kapacity a môžeme tak spracovávať veľké množstvo kovového odpadu.

prevádzky:
- Ostrava-Kunčičky, Lihovarská 685 / 42a, tel.:774149037, pán Hružík

- Ostrava-Slezská, Na Najmanské, tel .: 607922637 p. Průdek

- Havířov-Šumbark, U závor, tel .: 730151855, p.Šoltes

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Centromat s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Centromat s.r.o.
www.centromat.cz
Adres

Adres

Lihovarská 685/42a
Ostrava - Kunčičky 718 00

centromat@volny.cz
+420 606 771 168


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha