Proznak-dopravní značení s.r.o.


Firma Proznak-dopravné značenie s.r.o. už od roku 1989 podniká v oblasti dopravného značenia a ponúka služby pre riešenie dopravných obmedzení.

Prenájom, požičovňa

 - dopravné značky, zariadenie

Zaistenie inštalácie:

 - dopravné značky provizórny - uzávierky, obchádzky
 - dopravné zariadenia - výstražné žltá blikajúce svetlá, svetelná
   signalizačné zariadenie - kyvadlový prevádzku vozidiel, zariadení
   pre smerové oddelenie prevádzky vozidiel, provizórne
   dopravné značenie
 - trvalé dopravné značenie

predaj:

 - dopravné značenie
 - lanová zvodidlá BRIEFEN

Vodorovné dopravné značenie

 - parkovisko, prechody, deliace, vodiace čiary, smerové šípky,
   plochy - vyhradené stojiská, zásobovanie

Projekčné riešenie obmedzenia:
 - cestná premávka
 - dopravné riešenie
 - značenie vozoviek, plôch

Všetky používané výrobky a zariadenia zodpovedajú prísnym právnym predpisom a normám platným v SR.
Tvorbu DIO poskytujeme prevažne pre Moravskoslezský kraj.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Proznak-dopravní značení s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Proznak-dopravní značení s.r.o.
www.proznak-ova.cz
Adres

Adres

Bohumínská 789/63
Ostrava-Slezská Ostrava 710 00

info@proznak-ova.cz
+420 596 244 057


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha