DILES Company s.r.o.


Spoločnosť DILES Company s.r.o. z Ostravy je špecialistom na veľkoobchodnej i maloobchodný predaj a dodávku materiálu pre rekonštrukciu, opravu a výstavbu kanalizácií, plynovodov aj vodovodov. V sortimente nájdete kanalizačné a vodovodné potrubie, PVC tvarovky, PP potrubia, rúry, liatinové betónové vpuste a ďalší materiál k inžinierskym sieťam.

Kanalizácia:
- PVC, PP, PE tvarovky, rúry hladké KG, rebrové - K2, Ultra-Rib
- PE potrubie Pecora OPTIMA - priepustky
- vnútorné odpadové potrubie a tvarovky (HT)
- sklolaminátové rúry a tvarovky SN2500 - SN10000 (Hobas)
- šachty - čistiace, revízne, vpusty
- plastové revízne šachty DN315, 400, 425 a 1000 vrátane príslušenstva
- plastové nádrže, septiky, žumpy, lapáky tukov
- odpadové potrubie a tvarovky, liatinové mreže, poklopy, lapače strešných splavenín
- betónové výrobky - potrubie, vonkajšie kanalizácie, šachtové dná, skruže, potrubia, odlučovače ropných látok, retenčné nádrže, revízne šachty, oporné steny

vodovody:
- potrubie PE100RC, PE100, PE 80 - viacvrstvové, jednovrstvové a s PP ochranným plášťom
- liatinové - tlakové rúry, tvarovky
- poklopy - vodárenskej liatinové, plastové, oceľové, kompozitný
- betónové a plastové vodomerné šachty
- mreže
- vpuste
- požiarne hydranty podzemné i nadzemné
- PVC rúry, tvarovky - vonkajšie tlakové rozvody vody
- HD-PE rúry, tvarovky, domové prípojky
- armatúry
- zemné posúvače a príslušenstvo
- oceľové príruby, fólie, tesnenie
- pozinkované skrutky
- priemyselné a domové vodomery
- uzatváracie ventily
- guľové kohúty
- mosadzné fitingy
- spätné klapky
- plánovaci oceľové stĺpiky s PE ochranou, výstražné fólie, orientačné tabuľky, signalizačné vodiče
- vodárenské armatúry a príslušenstvo - uzatváracie klapky, posúvače, nadzemné a podzemné hydranty, montážne vložky, redukčné ventily, filtre, zemné súpravy

plynovody:
- tvarovky PE100 - elektro zváracie a pre zváranie na tupo
- potrubie PE100 a PE100RC - viacvrstvové, jednovrstvové a s PP ochranným plášťom
- polyetylénovej a oceľové chráničky, bezzávitové prechodky PE / oceľ a fitingy
- dištančné objímky a koncové gumové manžety pre vystrojenie plynových chráničiek
- plynoměrové skrine plastové - HUP, regulátory, sokle, uzatváracie armatúry pre plyn vrátane príslušenstva

Domové odpady:
- HT potrubie, tvarovky - hladké pre vnútorné odpady
- NG, 3S tiché potrubia, tvarovky trojvrstvové
- náhrada odpadové liatiny
- Hutterer + Lechner-HL, strešné, balkónové, pivničné vpuste, sifóny, odpady

Hospodárenie s dažďovou vodou:
- líniové plastové, polymerbetonové a betónové žľaby s príslušenstvom
- PE a PVC drenážne potrubie a tvarovky
- plastové retenčné nádrže a jímky vrátane prečerpávanie zachytených vôd pomocou čerpadiel vrátane automatických riadiacich jednotiek
- plastové regulačné a filtračné šachty
- zasakovacích a retenčné systémy (Wavin Azura, Q-Big a Q-BB)
- podtlakové odvodnenie plochých striech (Wavin QuickStream PE)
- systémy regulácia odtokov z retenčných nádrží a vírové ventily
- odlučovače ropných látok (ORL)
- geotextílie, geomreže a nopovej fólie

Ostatné:
- E-CTFE tlakové potrubie pre transport agresívnych chemikálií
- PE-EL, PVDF tvarovky, potrubie, armatúry a príslušenstvo pre priemysel chemických procesov, klimatizačné a ventilačné techniku, zásobenie plynom pod.
- PP potrubia, tvarovky a armatúry
- drenážne systémy
- rúry
- šachtice
- chráničky pre vedenie káblov, odkvapy
- odvodňovacie žľaby
- vnútorné rozvody - pitná voda, kúrenie
- vodomernej šachtice
- žumpy
- žumpy
- septiky
- obrubníky
- zámková dlažba

V rámci konzultácie Vám tiež pomôžeme nájsť optimálne technické riešenie a poradíme s výberom najvhodnejších materiálov.

Vami požadovaný materiál dopravíme priamo na stavbu alebo kamkoľvek bude potreba.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA DILES Company s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
DILES Company s.r.o.
www.diles.cz
Adres

Adres

Muglinov 221
Ostrava - Muglinov 712 00

diles@diles.cz
+420 596 542 574


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha