TALPA - RPF, s.r.o.

CZKTALPA-RPF - naše stroje - Volvo EC 240CNL -3

  • doprava nákladov po ČR, preprava nadrozmerných nákladov, sypkých materiálov, kamiónová preprava
  • indikačné vrty, vyhľadávanie prameňa a spodnej vody, vŕtanie studní, vrty pre inžiniersku geológiu, sanačné vrty
  • kopanie základov, výkopové práce pre tepelné čerpadlá, výkopy bazénov, terénne úpravy, demolačné a búracie práce
  • delenie materiálu, rezanie plazmou, rezanie vodným lúčom, plazmové rezanie, výroba presných výpalkov z plechu
  • vodovodné inžinierske siete, kanalizačné inžinierske siete, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrorozvodové skrine, tepelné rozvody
  • čističky odpadových vôd, vodné cesty, úprava vodných tokov, výstavba vodnej priehrady, výstavba vodných kanálov, vodné prieplavy, prečerpávacie elektrárne
  • trhacie práce, odstraňovanie stavieb, búranie objektov, likvidácia odpadov, tehlová suť, použitie ťažkej techniky


Katalóg firiem:    

Demolačné práce

,  

Inžinierske siete

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Rezanie

,  

Studniarske práce

,  

Vodohospodárske stavby

,  

Zemné a výkopové práce

,