Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA


Spoločnosť Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA Ostrava vykonáva autorizované merania emisií znečisťujúcich látok, ďalej tiež meranie sprievodných vzduchotechnických parametrov, spotreby tlakového vzduchu a laboratórne analýzy.
Poskytujeme environmentálne služby a zaoberáme sa ekologizáciou prevádzok všetkých technológií a znižovaním emisií. V odbore environmentálnych služieb pôsobíme už od roku 1991.

Zaoberáme sa autorizovaným meraním emisií do ovzdušia, s akreditáciou ČIA, pre energetické a technologické zdroje:
 - kotly na všetky palivá
 - plynové žiariče
 - spaľovne odpadov
 - zlievárne vrátane kovov dioxínov a PAH
 - tryskacie stroje - galvanovne, brusiarne
 - lakovne, čistiarne a odmasťovacie stroje
 - stolárske dielne - spracovanie dreva
 - cementárne, vápenky, tehelne
 - čerpacie stanice PH na naftu, benzín a LPG
 - obaľovne.

Znižovanie emisií pod limitmi, návrh a realizácia technických opatrení:
 - kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivá
 - lakovne a odmasťovanie
 - technologické zdroje.

Laboratórne rozbory:
 - paliva
 - prach.

Meranie spotreby a kvality tlakového vzduchu bez zložitej montáže.

Ekologické služby:
 - výpočet a spracovanie oznámenia o poplatkoch
 - zavedenie prevádzkovej evidencie o zdrojoch znečisťovania
 - redukčné plány
 - odborný posudok - posudky a investičné poradenstvo
 - informačný servis v ekológii ovzduší.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA
WEBOVÁ STRÁNKA
Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA
www.ekotechnikaostrava.cz
Adres

Adres

Petřvaldská 104
Ostrava - Michálkovice 715 00

info@ekotechnikaostrava.cz
+420 777 590 320


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha