JC Trans, s.r.o.

CZKAutobusy na zájezd

  • linková doprava, zájazdová doprava, prenájom autobusov, prímestská hromadná doprava, zmluvná doprava
  • medzinárodná preprava náklad, medzinárodný rozvoz nadrozmerných zásielok, služby zahraničného prepravcu tovaru
  • vnútroštátna kamiónová dopravy, poistenie zodpovednosti a prepravy zásielok, tuzemská preprava nadrozmerných nákladov
  • medzinárodná doprava autobusom, zahraničné autobusové linky, pravidelné zájazdy do zahraničia
  • dopravné systémy, služby kamiónovej dopravy, preprava tovarov, zaistenie dispečingu, gyps monitoring


Katalóg firiem:    

Autobusová doprava tuzemská

,  

Autobusová doprava zahraničná

,  

Dispečing a špedícia

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Nákladná doprava zahraničná

,