Fishnet, s. r. o.


Vítkovická 1, Ostrava 702 00

Produkty
  • služby prekladateľov a tlmočníkov, súdne overenie prekladu, prekladanie do svetových jazykov, konzekutívne a simultánne tlmočenie
  • jazykové kurzy pre začiatočníkov, odborné jazykové kurzy, výučba anglického jazyka, výučba ruského jazyka, základy cudzieho jazyka

Kontaktný formulár
captcha