Mgr. Pavlína Řehová
advokátní kancelář Zlín


  • dedičské právo, vlastnícke právo, rozvody a výživné, právo obchodných spoločností, obhajoba v prípravnom konaní
Advokátska kancelária Zlín Mgr. Pavlíny Řehová poskytuje právne poradenstvo, služby v oblasti žalôb, pohľadávok, obchodného, rodinného, občianskeho práva aj spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek (SVJ).

K našim klientom pristupujeme vždy individuálne, aby sme mohli, čo najlepšie splniť ich požiadavky a potreby. Špecializujeme sa predovšetkým na obchodné a občianske právo aj pomoc pri výkonoch rozhodnutí a exekúciách. Služby sme schopní poskytnúť aj v anglickom jazyku.

Právne služby sú určené pre:
 - občanov
 - živnostníkov
 - spolky
 - obchodné spoločnosti
 - mestá a obce.

Naša advokátska kancelária rieši:
- poskytnutie právnych konzultácií
- pohľadávky
- oddĺženie
- spíše zmlúv
- prevody majetku, nehnuteľností, vecné bremená, darovacej zmluvy
- Zastúpenie na súdoch, spíšu žalôb a iných podaní pre súdy
- rozvodové konanie, rozvody
- nájomnej zmluvy, nájmy
- majetkové vysporiadanie
- problematika starostlivosť o deti, výživné
- výpovede.

Občianske právo:
- zmluvy o prevode nehnuteľností, nájomné, darovaciu, kúpnej, a i.,
- spory v oblasti nehnuteľností,
- majetkové vzťahy,
- vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie.

Konkurzné právo a incidenčné spory:
- návrh na začatie konania (právnická osoba),
- návrh na oddĺženie (fyzická osoba),
- pri prebiehajúcom konaní možno prihlásiť pohľadávku.

Právo družstiev a spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek (SVJ):
- vznik, založenie a zápis do verejného registra,
- správa SVJ,
- zakladateľské dokumenty a ich revízie,
- vymáhanie pohľadávok.

Bytová problematika:
- spíšte zmlúv nájomných, o kúpe bytu či nebytových priestorov,
- výpoveď, žaloba na vypratanie, koniec nájomných vzťahov,
- spory v oblasti nájme i podnájme,
- vymáhanie pohľadávok.

Právo obchodných korporácií (obchodné spoločnosti):
- založenie, zmeny, riadenie,
- spíše zmlúv,
- spory z obchodných stykov,
- prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania.

Rodinné právo:
- rozvod,
- majetkové vysporiadanie,
- výživné.

Pracovné právo:
- založenie, zmeny a ukončenie pracovných pomerov,
- pracovnoprávne nároky zamestnancov,
- spory zamestnanca a zamestnávateľa,
- hmotná zodpovednosť,
- náhrady škôd.

Zároveň riešime aj zákon o obciach poskytujeme právne poradenstvo pre zadávateľa (mestá, obce).

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Mgr. Pavlína Řehová advokátní kancelář Zlín
WEBOVÁ STRÁNKA
Mgr. Pavlína Řehová
www.ak-rehova.cz
Adres

Adres

Tř. T. Bati 400
Zlín- Louky 763 02

sekretariat@ak-rehova.cz
+420 575 570 860


Nájdete nás aj tu:

www.pravnik-svj-zlin.czwww.vymahani-pohledavek-zlin.czARES
captcha