Trojek, a.s.
Bohumín - Nový Bohumín


  • trhacie práce, odstraňovanie stavieb, búranie objektov, likvidácia odpadov, tehlová suť, použitie ťažkej techniky

  • výkup šrotu, zber šrotu, ekologická likvidácia autovrakov, prepracovanie kovového odpadu, spracovanie a odvoz odpadu

  • inštalácia siete odpadkových košov, separácia odpadov, odstránenie odpadov, priama recyklácia, nepriama recyklácia
Spoločnosť Trojek a.s. v Novom Bohumíne sa špecializuje na zber a výkup odpadu, recykláciu aj demolačné práce a radí sa k najvýznamnejším firmám v tomto odbore v Českej republike.

Zaoberáme sa zberom a výkupom:
- kovov neželezných, železných a farebných
- Kovošrot
- kovového odpadu.

vykonávame:
- triedenie a prepracovanie hutného materiálu
- kontajnerový zber šrotu
- demolácia budov s kovovým odpadom
- likvidácia strojov a hutníckych zásob.

Zabezpečujeme pravidelný vývoz kovového odpadu a k dispozícii máme stroje s hydraulickou rukou i velkooběmové návesy. Neustále sa snažíme investovať do našich strojov, aby bola naša odvedená práca, čo najviac kvalitný.

Pri stanovovaní ceny farebných kovov využívame kvalitného prístroja - spektrometra.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Trojek, a.s. Bohumín - Nový Bohumín
WEBOVÁ STRÁNKA
Trojek, a.s.
www.trojek.cz
Adres

Adres

Bezručova 63
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

prymus@trojek.cz
+420 731 533 930


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha