TÜV SÜD Czech s.r.o.
Kancelář


Tř. Kpt. Jaroše 1940/25, Brno 602 00
Inšpekčný a certifikačný orgán:
-inženýrská činnosť v oblasti
bezpečnosti technických zariadení
-VZDELÁVANIE SÚVISIACE a overovanie odbornej
spôsobilosti v oblasti technických
zariadenie
-spracovanie technických noriem
-inspekční činnosť
-revize a revízne skúšky
prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
-revizní skúšky prevádzkovej spôsobilosti
zdvíhacích zariadení
-revize elektrických zariadení
-revize a skúšky vyhradených
plynových zariadení
-provádění napäťových skúšok
vysokotlakových a veľmi vysokotlakových
plynovodov
-certifikácia výrobkov a systémov
akosti, posudzovanie zhody výrobkov.

Produkty
  • skúšobňa materiálov, štátna skúšobňa, skúšobné laboratórium, testovanie výrobkov, certifikácia výrobkov, homologizácia výrobkov
  • systém manažmentu kvality, overovanie kvality výrobkov, certifikáty akosti tovarov a služieb, systém riadenia bezpečnosti
  • vedeckovýskumná činnosť, tvorivá práca, rozšírenie odborových znalostí, inovačné programy

Kontaktný formulár
captcha