EMTB Trade s.r.o., Brno


Spoločnosť EMTB Trade s.r.o. s pobočkou v Brne sa špecializuje na veľkoobchodný predaj pevných palív (čierne, hnedé uhlie, brikety, koks, biomasa), veľkokapacitné cestné i železničnú prepravu tovaru a materiálu. Naši prepravu zabezpečujeme po celej Európe.

Ponúkame:
- hnedé uhlie (triedené, energetické),
- čierne uhlie (triedené, energetické),
- brikety,
- antracit,
- lignit,
- koks,
- biomasa.

Zabezpečujeme prepravu materiálu vlastnými vozidlami alebo je možné vykonať špedíciu vďaka zmluvným partnerom. Prepraviť možno pevné palivá ako je napríklad čierne aj hnedé uhlie, koks, brikety alebo sypké stavebné hmoty (štrk, kamenivo, trosky, piesok, a i.).

Ďalej prepravujeme:
- plech,
- obilninu,
- železný šrot,
- surové železa,
- tovar na paletách.

Hnedé uhlie, ktoré u nás možno zakúpiť pochádza z produkcie:
- Severočeských dole a.s.,
- Severná energetické, a.s.

Máme tiež zastúpenie:
- Rakúsko - Am Modenapark 10, Wien 1030
Tel. +420 734 571 852, email austria@emtb.cz

- Maďarsko - KISCELLI IRODAHÁZ, BESC út 126-128, Budapest 1034
Tel. +36 70 629 9308, email hungary@emtb.cz

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA EMTB Trade s.r.o., Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
EMTB Trade s.r.o., Brno
www.emtb.cz
Adres

Adres

Traťová 1
Brno 619 00

brno@emtb.cz
+420 733 712 752


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha