Advokátní kancelář
JUDr. Šárka Apltauerová

CZK



Advokátní kancelář JUDr. Šárka Apltauerová Ostrava

  • právne poradenstvo, česká advokátska komora, spracovanie právnych rozborov, spísanie listín, obhajoba v trestnom konaní