KRIŽAN, s.r.o.


  • dopravné značenie, dopravné smerovacie tabule, dopravné zrkadlá, dopravné kužele, vodorovné dopravné značenie, spomaľovacie prahy, parkovacie zábrany

  • zabezpečenie objektu, ochrana osôb a majetku, bezpečnostná technika, výstražná signalizácia, parkovacie systémy, závory a turnikety
Spoločnosť Križan s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1995 a zameriava sa na výrobu bezpečnostného značenia - bezpečnostné tabuľky, cedule, kontrolné a kalibračné štítky, protišmykové pásky, podlahové a výstražné značenie.
Práve bezpečnostné značenie tvoria najväčšiu časť zo sortimentu firmy.

V ponuke ďalej nájdete podlahové, protišmykové pásky, výstražné pásy, značkovacie spreje a mnoho ďalšieho.

Poskytujeme tak široký sortiment tovaru a materiálu pre označenie Vašich pracovísk a pre zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.

Výroba a predaj:
- Bezpečnostné tabuľky a značenie - tabuľky zákazové, príkazové, výstražné, požiarne, značenie únikov
- Fotoluminiscenčné značenie - únikové značenie, symboly bezpečia, výstražné pásy, požiarne tabuľky
- Značenie Elektro a ESD
- Kontrolné a kalibračné štítky
- Čísla a písmená
- Značenie strojov a zariadení - Značenie podľa ISO 11 684, ISO 3864-2, Opravy a kontroly
- Nebezpečné látky a obaly - Označenie ADR a UN, Azbest, Piktogramy GHS / CLP, Prepravné štítky
- Značenie potrubia - samolepiace fólie, plast 5 mm
- Značenie budov, priestorov a vstupov
- Dopravné značenie - dopravné značky plechové a plastové
- Označovanie vozidiel - pomalé vozidlá, prevoz zvierat, značenie ADR, označenie maximálnej rýchlosti

predaj:
- Protišmykové pásky a dosky - protišmykové pásky, protišmykové pásy neabrazívne, fotoluminiscenčná pásky, protišmykové dosky na schody, protišmyková látka, páska na nerovné povrchy, páska proti korózii, reflexné značkovacie pásky
- Výstražné pásky - zábrany - profily
- Podlahové pásky - značky - značenie - symboly, označenie schodov, výstražné nápisy
- Značkovacie spreje a farby
- Plastové reťaze, stĺpiky, kužele
- Lekárničky a skrinky na kľúče
- Tlačivá - Tlačivá elektro, Tlačivá BOZP, Tlačivá PO, Tlačivá stavba, Tlačivá ostatné

K výrobe využívame moderné technológie a používame najkvalitnejšie materiály a tlačíme na plast, samolepiace a vinylové fólie, magnetické fólie a fotoluminiscenčné materiály.

Radi Vám pomôžeme aj v oblasti odborného poradenstva vo všetkých oblastiach značenia a identifikácie, od konzultácie a návrhu až po realizáciu.

Obchodné značky:

Krizan

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA KRIŽAN, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
KRIŽAN, s.r.o.
www.safetyshop.cz
Adres

Adres

Padlých Hrdinů 144/47
Havířov - Životice 736 01

krizan@safetyshop.cz
+420 596 411 466


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha