RESORBENT, s.r.o.

RESORBENT, s.r.o.

Produkcja, sprzedaż: - materiały węglowe - antracyt - węgiel - węgiel aktywny (granulowany, proszkowy, impregnowany), reaktywacja węgla aktywnego - koks - koks naftowy - formy kalcynowane antracytu - koks pakowy - sorbenty - środki nawęglania, materiały węglowe oparte na węglu kamiennym, węglu brunatnym, węglu, antracycie - chemia ...

Genetrix s.r.o.

Genetrix s.r.o.

Handel zagraniczny: - import i eksport: - surowce i wyroby chemiczne, chemikalia - metale kolorowe. Dostawca surowców chemicznych dla: - przemysłu farbiarskiego - chemicznego - szklarskiego - paszowego, producentów pasz - produkcja pirotechniczna i specjalna - przemysłu farmaceutycznego, farmaceutyki - przemysłu gumowego. Kauczuk ...

(dokumentacja 1/25 z 864)  stronica 1 / 35