Ponuka bola vložená dňa:30.09.2014
Zadávateľom ponuky je firma

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček

Prevod XmlRuian - bezplatné získanie digitálnych dát

Prevod XmlRuian - bezplatné získanie digitálnych dát

Riešite otázku ako bezplatne získať dáta digitálnych katastrálnych máp? Výborným riešením je náš softvér XmlRuian. Dokáže previesť dáta získané z verejného registra RUIAN do databázy, do DGN výkresov, resp. umožňuje ich ďalšie spracovanie.
Dobré využitie nachádza v projekčných kanceláriách na získanie prvých podkladov, v poľnohospodárskych podnikoch na evidenciu pôdy, pre tvorcov GIS a ďalšie.
Program XmlRuian - je určený na vytváranie databázy kresby zo vstupného XML súboru, vytvorenie GDN výkresov z obsahu importovanej databázy a vytvorenie VKD výkresov a databázy, ktorá je kompatibilná s ISKN.
Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.

Text

Odosielateľ

captcha

Jednoduchá cesta do zahraničia

Kontaktný formulár


VIAC PONÚK FIRMY
Softvér, informačný systém pre geodetické výpočty a pozemkové mapy

Softvér, informačný systém pre geodetické výpočty a pozemkové mapy

Hľadáte softvér pre geodetické výpočty? Obráťte sa na našu firmu. Orientujeme sa na tvorbu softvéru pre geodetické výpočty a pre informačné systémy na GIS nadväzujúce. Naša firma realizuje grafické aplikácie na podporu GIS a tvorbu máp. Pre tieto účely je vhodný program G-VIEW, ktorý je možné ...

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček
Softvér na pozemkové úpravy a geometrické plány Brno

Softvér na pozemkové úpravy a geometrické plány Brno

Potrebujete softvér na tvorbu digitálnych máp a pozemkových úprav či geodetických plánov? Neváhajte a obráťte sa na našu firmu. Dodávame softvér VKM na tvorbu digitálnych máp, geometrických plánov a pozemkových úprav. Softvér SW G-VIEW je v podstate univerzálny grafický prehliadač a nástroj GIS SW ...

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček
Geodetický nástroj VKM, softvér pre digitálne mapy Brno

Geodetický nástroj VKM, softvér pre digitálne mapy Brno

Potrebujete nutne softvér pre prácu s domácimi mapami? Vyskúšajte náš geodetický nástroj VKM pre prácu s digitálnymi mapami. Tento program je vhodný priamo pre prácu s digitálnou vektorovou a rastrovou mapou, ďalej pre automatizované vytváranie geometrických plánov a taktiež pre výpočty a rôzne ...

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček
Softvér pre digitálne mapy a pozemkové úpravy Brno

Softvér pre digitálne mapy a pozemkové úpravy Brno

Hľadáte softvér pre digitálne mapy, pozemkové úpravy či geometrické plány? Kontaktujte nás. Máme pre Vás riešenie, ako bezplatne získať dáta digitálnych katastrálnych máp. Využite náš program G-VIEW. Využite ho v oblasti digitálnych máp a hlavne máp veľkých merítok a GIS. Budete sa rýchlo ...

G-VIEW Ing. Svatopluk Sedláček