A.K.F. Sprava nemovitosti a.s.
Investicni cinnost v nemovitostech Praha